Kablene i kjernen av energiomstillingen

Kablar i kärnan av energiomställningen

Det er viktig å bevege seg mot en mer bærekraftig og elektrisk fremtid. Det er ingen annen vei å gå, ettersom klimaet er i endring og blir varmere, noe som vil ha en grunnleggende innvirkning på samfunnsstrukturen, økonomien og økosystemet. Vi snakker om en såkalt global permakrise, som i stor grad vil påvirke alles liv.

Etterspørselen etter ren elektrisitet øker

Energiomstillingen går stadig raskere. Fossilt brensel (olje, naturgass og kull), som forurenser klimaet, erstattes av fornybare energikilder som vind- og solenergi. Klimautslippene fra elektrisitet vil snart være en saga blott, i hvert fall i Finland.

«Hos Reka Cables produserer og leverer vi kabler for den sirkulære økonomien og for fornybar energiproduksjon med lave karbonutslipp. Kablene våre brukes i strømoverføringen, så kablene er en svært sentral del av energirevolusjonen», sier Kari Ingalsuo, kvalitets- og bærekraftsjef hos Reka Cables.

Reka Cables har vært en del av Nexans-konsernet siden april 2023. Å være en del av Nexans-konsernet har gjort det mulig for Reka Cables å investere raskere i løsninger for fornybar energi.

«Ved å forene kreftene kan vi oppnå mer. Vi vil øke kunnskapen og jobbe sammen for et renere klima og akselerere elektrifiseringen av samfunnet, både i Norden og i resten av verden», sier Ingalsuo.

E3-driftsmodell grunnlaget for forretningsplanen

Ifølge Kari Ingalsuo er E3 en ledelsesmodell som er utviklet i konsernet for å møte utfordringene knyttet til permakrisen. Modellen tar hensyn til miljø, økonomi og engasjement:

Environment = Miljøansvar

Engagement = Sosialt ansvar

Economy = Økonomisk ansvar

«Hos Reka Cables har vi satt oss konkrete mål for hvert område. Som en del av Nexans-konsernet har vi forpliktet oss til SBTi-initiativet (Science Based Targets) og dets netto nullutslippsmål innen 2050 (Scope 1-3). Lokalt har vi som mål å oppnå nullutslipp fra vår egen produksjon innen 2026 (scope 1-2)», sier Ingalsuo.

Klikk på lenkene over for å finne ut mer om målene som er satt for hvert scope.

Eksempler på bærekraftstiltak som Reka Cables har iverksatt

Miljømessige prestasjoner:

 • Bruk av fornybar elektrisitet på alle anleggene.
 • Solkraftverk ved fabrikkene i Keuruu og Riihimäki.
 • Godkjent Ekolämpö-Økologisk fjernvarme på fabrikken i Keuru.
 • Bruk av naturgass og fyringsolje avsluttet.
 • Utskifting av belysning til LED-lys i produksjonsanleggene.
 • Kabelleveranser til nye fossile kraftverksprosjekter stoppes
 • Mer om Reka Kabels miljøprestasjoner

Tiltak for sosialt ansvar

 • Sikkerhetsprogram (bl.a. Golden rules, SUSA-kort)
 • Winningtemp-AI-verktøyet hjelper medarbeiderne med å uttrykke sine følelser.
 • Trenings- og kulturfordeler for alle de ansatte.
 • Jobbsykkel
 • Se hele listen her

Økonomisk ansvarlighet henter styrke fra utvikling

Du kan også være interessert i

Ansvar – Reka Kabel

DryRex Nordic Wind -kabler for nordiske forhold

Kabler til solkraftverk